Υπηρεσίες Σπουδαστών


 

Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης Σπουδαστών

http://secr.teipir.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Έχετε email διεύθυνσης της μορφής : username @ σχολή.teipir.gr

Παραδείγματα :

Eνας σπουδαστής του Τμήματος Μηχανολογίας που ανήκει στη ΣΤΕΦ και έχει αριθμό μητρώου 12345
θα έχει email διεύθυνση  mec12345@stef.teipir.gr

Eνας σπουδαστής του Τμήματος Λογιστικής που ανήκει στη ΣΔΟ και έχει αριθμό μητρώου 12345
θα έχει email διεύθυνση  log12345@sdo.teipir.gr

Έχετε στη διάθεση σας αποθηκευτικό χώρο 25GB

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχετε και μέσω του web interface: http://mail.teipir.gr

Εκεί εισάγετε τα username και password που σας έχουν δοθεί.

VPN

Οδηγίες για την υπηρεσία Virtual Private Network υπάρχουν στον ιστοχώρο:
http://noc.teipir.gr/vpn


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Οι κωδικοί που σας έχουν δοθεί είναι case sensitive.
Δηλαδή πρέπει να τους πληκτρολογείτε ακριβώς όπως τους
βλέπετε (κεφαλαία, μικρά κτλ).

πχ: αν ο κωδικός σας είναι aBcD, είναι λάθος να τον πληκτρολογήσετε ABCD ή ABcd κτλ.